Voorwaarden A beurs

NB: Controleer a.u.b. eerst onze algemene voorwaarden voor beurzen. Hieronder vindt u aanvullende specifieke voorwaarden per beurs.

Let: onze site wordt in najaar 2017 geüpdatet, de nieuwe aanvraagformulieren en volledige nieuwe richtlijnen per najaar 2017 worden in oktober 2017 gepubliceerd, houd de site a.u.b. hierop in de gaten:

A Post-doctoraal onderzoek (specifieke voorwaarden). Maximaal aan te vragen bedrag [euroteken] 5.000,-

  1. Aanvraagsters in deze categorie zijn gepromoveerd, ze zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit, en willen enige tijd aan een onderzoeksinstelling in het buitenland doorbrengen voor een periode van drie tot twaalf maanden. Voor een verblijf korter dan 3 maanden, kunt u een B-beurs aanvragen.
  2. Aanvraagsters zijn maximaal 5 jaar geleden gepromoveerd. Deze maximumtermijn wordt verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De in totaal toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal 5 jaar. Onderzoeksters die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie.
  3. Om het aanvraagformulier te kunnen invullen, dient u nagedacht te hebben over:
    een duidelijk plan voor het voorgenomen onderzoek (maximaal 1000 woorden). Daarin moet ook duidelijk zijn aangegeven hoe dit aansluit op het promotieonderzoek; en het moet eveneens een motivering bevatten waarom dit buitenlandse verblijf voor de aanvraagster van belang is.
  4. De aanvragen dienen vergezeld te gaan van:
    a) een bewijs van uitnodiging, toelating of inschrijving van de buitenlandse instelling;
    b) twee aanbevelingsbrieven.

NB: Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag (het specifieke template kunt u hier vinden: Template-eindverslag-Catharine-van-Tussenbroek-Fonds-2017). Dit verslag stuurt u toe aan de eerste secretaris, mevr. Berber Hagedoorn en de penningmeester, mevr. Marijke Kuijpers, door middel van een e-mail naar cvtfonds@gmail.com én marijke_kuijpers@hotmail.com. Dit is een voorwaarde bij de beurs, de resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button

webdesign & techniek door Webvision Media