Voorwaarden B beurs

NB: Controleer a.u.b. eerst onze algemene voorwaarden voor beurzen. Hieronder vindt u aanvullende specifieke voorwaarden per beurs.

Let: onze site wordt in najaar 2017 geüpdatet, de nieuwe aanvraagformulieren en volledige nieuwe richtlijnen per najaar 2017 worden in oktober 2017 gepubliceerd, houd de site a.u.b. hierop in de gaten:

B Beurs voor korte reizen (specifieke voorwaarden). Maximaal aan te vragen bedrag € 1.250,-

  1. Aanvraagsters in deze categorie zijn gepromoveerd (hebben een PhD), zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit, en willen een korte tijd (enkele dagen of weken) naar in het buitenland gaan om bijvoorbeeld deel te nemen aan een congres/seminar of om een archief, bibliotheek of wetenschappelijke instelling te bezoeken. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Als u een congres bezoekt, dient u een paper of poster te presenteren. Voor een verblijf langer dan 2 maanden, kunt u een A-beurs aanvragen.
  2. Aanvraagsters zijn maximaal 5 jaar geleden gepromoveerd. Deze maximumtermijn wordt verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De in totaal toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal 5 jaar. Onderzoeksters die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie.
  3. Om het aanvraagformulier te kunnen invullen, dient u nagedacht te hebben over: a) een overzicht van de voorgenomen activiteiten en/of korte samenvatting van de voordracht of poster die gepresenteerd zal worden; b) een motivering van de inpassing van dit programma in uw overige wetenschappelijke activiteiten.
  4. De aanvragen dienen vergezeld te gaan van: a) een bewijs van uitnodiging, toelating of inschrijving van de buitenlandse gastinstelling; b) twee aanbevelingsbrieven.

NB: Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag (het specifieke template kunt u hier vinden: Template eindverslag Catharine van Tussenbroek Fonds). Dit verslag stuurt u toe aan de eerste secretaris, mevr. Berber Hagedoorn en de penningmeester, mevr. Marijke Kuijpers, door middel van een e-mail naar cvtfonds@gmail.com én marijke_kuijpers@hotmail.com. Dit is een voorwaarde bij de beurs, de resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button

webdesign & techniek door Webvision Media