Informatie

lab-researcherAanvraagprocedure
De subsidieronde voor 2017 is gesloten. U kunt een aanvraag voor de 2018 subsidieronde indienen tussen 1 januari en 15 februari 2018, voor een onderzoeksreis in het jaar 2018. Buiten deze termijn is aanvragen niet mogelijk; er is slechts één beoordelingsronde per jaar. Het bestuur doet in mei uitspraak wanneer uw beurs ontvankelijk is. Uitzonderingen op deze regelgeving zijn niet mogelijk.

Aanvragen moeten op de standaardaanvraagformulieren die hier te downloaden zijn worden ingediend. De specifieke aanwijzingen voor het invullen van het aanvraagformulier, de algemene voorwaarden (zie Voor wie?) en de aanvullende voorwaarden per beurs (onder “Beurzen”) moeten zorgvuldig worden nageleefd.

Een automatische bevestiging van ontvangst wordt te zijner tijd verstuurd naar uw e-mailadres. In mei ontvangt u bericht wanneer uw aanvraag is gehonoreerd, en tot welk bedrag. U ontvangt dus alleen bericht in mei wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd door het Fonds. Meer tussentijdse informatie kan niet worden verstrekt. Over de uitslag van de beoordelingsprocedure wordt niet nader gecommuniceerd.

Share Button