Voor wie

voorwie_labmetHet Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds richt zich op steun aan vrouwelijke onderzoekers in de post-doctorale fase die in het buitenland onderzoek willen doen, en voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW etc.) niet openstaan of het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren. Raadpleeg bij een aanvraag altijd de specifieke randvoorwaarden per beurs en de aanwijzingen voor aanvragen.

Bent u al bekend met onze Informercial op YouTubeDeelnemen in ons netwerk kan tevens via onze Facebook pagina en LinkedIn community.

 Er gelden een aantal algemene voorwaarden waaraan alle aanvragen bij het Fonds moeten voldoen:

NB: onze site wordt in najaar 2017 geupdate, de volledige nieuwe richtlijnen per najaar 2017 worden in oktober 2017 gepubliceerd, houd de site aub hierop in de gaten:

  • aanvraagster is een vrouw
  • aanvraagster is verbonden/geaffilieerd aan een Nederlandse onderzoeksinstelling (NB: de Nederlandse nationaliteit is dus géén voorwaarde!)
  • aanvraagster heeft een PhD / is gepromoveerd
  • de aanvraag betreft onderzoeksactiviteiten die in het kader van of ter voorbereiding van een onderzoekstraject aan een Nederlandse universiteit verricht worden, bijvoorbeeld een vervolg op een promotieonderzoek (postdoc-onderzoek)
  • de aanvraag betreft een project dat in het buitenland uitgevoerd wordt
  • de aanvraag gaat over een activiteit die in het jaar begint waarin de aanvraag beoordeeld wordt
  • NB: het Fonds is uitsluitend bedoeld voor de ondersteuning van een project in/onderzoeksreis naar het buitenland in het kader van of ter voorbereiding van een onderzoek aan een Nederlandse universiteit. Op verzoeken van andere vormen van financiële ondersteuning kan helaas niet gereageerd worden.

Let op:

Per jaar kan één aanvraag per persoon worden ingediend. Aanvraagsters kunnen maximaal twee keer een beurs van het Fonds ontvangen. Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden zonder opgaaf van redenen afgewezen. Over afwijzingen wordt niet nader gecommuniceerd.

De subsidieronde voor 2017 is gesloten. U kunt een aanvraag voor de 2018 subsidieronde indienen tussen 1 januari en 15 februari 2018, voor een onderzoeksreis in het jaar 2018. Buiten deze termijn is aanvragen niet mogelijk; er is slechts één beoordelingsronde per jaar. Het bestuur doet in mei uitspraak in het geval dat uw beurs gehonoreerd wordt. Over afwijzingen wordt niet nader gecommuniceerd. Uitzonderingen op deze regelgeving zijn niet mogelijk.

Aanvragen moeten op de standaardaanvraagformulieren die hier te downloaden zijn worden ingediend. De specifieke aanwijzingen voor het invullen van het aanvraagformulier, de algemene voorwaarden op deze pagina en de aanvullende voorwaarden per beurs (onder “Beurzen”) moeten zorgvuldig worden nageleefd.

Een bevestiging van ontvangst wordt te zijner tijd verstuurd naar uw e-mailadres. In mei ontvangt u bericht wanneer uw aanvraag is gehonoreerd, en tot welk bedrag. Meer tussentijdse informatie kan niet worden verstrekt. Over de uitslag van de beoordelingsprocedure wordt niet nader gecommuniceerd.

Onze formulieren zijn opgesteld in het Nederlands, maar mogen indien uiterst noodzakelijk in de Engelse taal ingevuld worden.

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden, raden we u aan contact op te nemen met de secretaris van het fonds, dr. Berber Hagedoorn (cvtfonds@gmail.com), maar lees eerst de informatie op deze website a.u.b. goed na – alle benodigde informatie is hier te vinden. De secretaris beantwoordt ongeveer per kwartaal e-mail over het Fonds, en in de aanvraagperiode.

Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag (het specifieke template kunt u hier vinden: template-eindverslag-catharine-van-tussenbroek-fonds-2016). Dit verslag stuurt u toe aan de eerste secretaris, dr. Berber Hagedoorn en de penningmeester, mevr. Marijke Kuijpers, door middel van een e-mail naar cvtfonds@gmail.com én marijke_kuijpers@hotmail.com. Dit is een voorwaarde bij de beurs, de resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button

webdesign & techniek door Webvision Media