Aanvraagformulieren

De aanvraagronde voor 2022 is gesloten. De volgende aanvraagronde voor buitenlandse onderzoeksreizen in 2023 opent op 1 januari 2023. De aanvraagformulieren voor 2023 zullen begin december op onze website worden gepubliceerd. De formulieren van vorig jaar vindt u hieronder, evenals onze privacy statement:

Formulier-A-beurs CVT 2022 (Nederlandstalig)

Form A-grant CVT 2022 (English)

Formulier-B-beurs CVT 2022 (Nederlandstalig)

Form B grant CVT 2022 (English)

CvT Privacy Statement (versie dec 2018)

Aanwijzingen voor het invullen van het aanvraagformulier:

1. U kunt een aanvraag voor de 2022 subsidieronde indienen tussen 1 januari en 15 februari 2022. Uw aanvraag dient uiterlijk 15 februari 2022 geheel compleet in het bezit zijn van de Eerste Secretaris via secretaris@cvtfonds.nl. Buiten deze termijn is aanvragen niet mogelijk; er is slechts één beoordelingsronde per jaar.
2. Een aanvraag die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt zonder opgaaf van redenen afgewezen. Over afwijzingen wordt niet nader gecommuniceerd.
3. Het formulier moet volledig worden ingevuld. Als ergens onvoldoende ruimte beschikbaar is, kan een bijlage worden toegevoegd van maximaal een bladzijde A4-formaat. Toevoeging van een zelfontworpen curriculum vitae is overbodig.
4. Bij de begroting van de uitgaven en inkomsten dienen alle bedragen zo zorgvuldig mogelijk in euro’s te worden geschat en gespecificeerd.
5. Een aanvraag dient vergezeld te zijn van twee brieven van aanbeveling.
6. Een aanvraag dient ondertekend te zijn en daarna met alle bijlagen ingescand te worden, en tot één pdf-bestand te worden verwerkt.
7. De aanvraag plus bijlagen dient u per email in, in één pdf-bestand naar de Eerste Secretaris via secretaris@cvtfonds.nl Aanvragen die uit meer dan één pdf-bestand bestaan worden zonder opgaaf van redenen afgewezen.

NB: de specifieke aanwijzingen voor het invullen van het aanvraagformulier, de algemene voorwaarden (zie Voor wie?) moeten zorgvuldig worden nageleefd.

Heeft u na het lezen van deze aanwijzingen en de beursvoorwaarden nog vragen? Neem dan contact op met de Eerste Secretaris via secretaris@cvtfonds.nl.

Share Button