Alumni

Hieronder vindt u een aantal beschrijvingen van onderzoeksreizen naar het buitenland waaraan het Catharine van Tussenbroekfonds beurzen toegekend heeft. Het Fonds ondersteunt aanvragen uit het gehele wetenschappelijke spectrum, van geesteswetenschappen tot geneeskunde, van veldwerk in Afrika tot archiefonderzoek in New York.

Beeldmateriaal:
Met dank aan Charlotte Caspers, Tate Gallery, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Brookhaven National Laboratory en Flickr.


 

  Fleur Visser

  Fleur Visser deed onderzoek naar het gedrag en de sociale structuur van de Risso dolfijn op Pico (de Azoren). Ze legde haar observaties van dolfijnen tijdens dit onderzoek vast in een digitale foto-catalogus waardoor een zeer goed beeld onstond van de populatie Risso dolfijnen in het onderzoeksgebied. Daarnaast onderzocht Fleur het groepsgedrag van de dolfijnen door middel van filmopnamen onder water. Na afloop van het onderzoek voegde ze zich als mariene biologe bij de Stichting Nova Atlantis om te beginnen aan een promotieonderzoek over de walvisachtigen op de Azoren en de invloed van walvistoerisme op het ecosysteem.

    Charlotte Caspers

    Charlotte Caspers deed een stage aan de onderzoeksafdeling van Tate Britain in Londen. Tijdens de stage werkte ze mee aan het maken van zo accuraat mogelijke reconstructies van Engelse 19e-eeuwse, commercieel geproduceerde waterverf. Deze onderzoeksstage was het laatste onderdeel binnen de vijfjarige postdoctorale opleiding tot schilderijen restaurator aan de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL). Charlotte deed bij het Tate Britain een brede ervaring op met het maken van historically accurate reconstructions in samenwerking met ervaren onderzoekers. Ze werkte onder andere mee aan de reconstructie van enkele late werken van Turner waarvan de verf was bereid uit Turner’s eigen studiopigmenten en het papier speciaal volgens de analyse die uit dit onderzoek voortkwam werd vervaardigd.

    Tate Gallery, print room

      Wendy van Duivenvoorde

      Nadat Wendy van Duivenvoorde haar studie in Mediterrane Archeologie voltooide aan de Universiteit van Amsterdam, week ze vervolgens uit naar de Verenigde Staten om zich verder te kunnen specialiseren in scheepvaartarcheologie aan Texas A&M University te College Station. Dit is de enige studie ter wereld in de archeologie van houten scheepsbouw. Wendy deed haar promotieonderzoek aan deze universiteit en raakte betrokken bij het Avondster Project dat zich bezighoudt met het opgraven van de Nederlandse Oost-Indiëvaarder Avondster (gezonken in 1659). Het project is tevens een opleidingsprogramma voor Sri Lankezen die willen werken in de maritieme archeologie. Wendy heeft daarnaast meegewerkt aan andere scheepsbouwtechnische onderzoeken zoals een vergelijkende studie van twee Byzantijnse schepen die opgegraven zijn in Israël.

        Janneke Huitink

        Het promotieonderzoek van Janneke Huitink richtte zich op de uitdrukking en interpretatie van modaliteit in verschillende talen. In het kader van haar onderzoek naar de betekenis van modale uitdrukkingen zoals ‘misschien’ en ‘kunnen’, nam zij deel aan het International Congress of Linguistics in Seoul, Zuid Korea. Het congres stond in het teken van diversiteit tussen talen. Hier presenteerde ze haar eigen onderzoek en sprak zij met vakgenoten uit onder andere Azië en de Verenigde Staten.

          Roos Gerritsen

          Roos Gerritsen verrichtte in 2006 in Zuid India voorbereidend promotieonderzoek voor haar project dat gaat over de opmerkelijke relatie tussen filmstatus en politieke carrières In de Indiase deelstaat Tamil Nadu. Representaties van filmsterren in allerlei mediavormen spelen daarbij een belangrijke rol. Roos maakte tijdens dit onderzoek gebruik van een antropologische benadering waarin ze de sociale circulatie en interpretatie van uiteenlopende mediarepresentaties bij het publiek onderzocht. Ze deed onder andere interviews met fan clubs die interessante verhalen, foto’s en video’s aan het licht brachten over de complexe wijze waarin filmsterren en politiek in deze omgeving nauw met elkaar verweven zijn. De aantallen fan clubs, waarbij het gaat hier om duizenden clubs per acteur, spelen een aanzienlijke rol bij de mobilisatie van stemmers tijdens de verkiezingen.

            Eva Beuling

            Eva Beuling studeerde Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar afstudeerstage deed ze aan het gastroenterologisch kindergeneeskunde laboratorium van in het Children’s Hospital Boston. Het Children’s Hospital Boston is één van de beste kinderziekenhuizen van de wereld en is verbonden aan de Harvard Medical School. Na deze stage kreeg Eva het aanbod om in ditzelfde laboratorium te promoveren. Ze heeft de ambitie om na de verdediging van haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit naar een opleidingsplaats in de kindergeneeskunde te solliciteren met als uiteindelijke doel als kinderarts werkzaam te zijn in een academisch centrum om daar klinisch werk met onderzoek te combineren.

             Share Button