Indienen: A-beurs

U kunt een aanvraag voor de 2021 subsidieronde indienen tussen 1 januari en 15 februari 2021. Uw aanvraag dient uiterlijk 15 februari 2021 geheel compleet in het bezit zijn van de Eerste Secretaris via secretaris@cvtfonds.nl. Buiten deze termijn is aanvragen niet mogelijk; er is slechts één beoordelingsronde per jaar.

De aanvraag plus bijlagen dient u per email in, in één pdf-bestand naar de Eerste Secretaris via secretaris@cvtfonds.nl.

Heeft u na het lezen van deze aanwijzingen nog vragen? Neem dan contact op met de Eerste Secretaris via secretaris@cvtfonds.nl.

Share Button