Voor wie

voorwie_labmetHet Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds richt zich op steun aan vrouwelijke onderzoekers tijdens hun promotieonderzoek en in de post-doctorale fase die in het buitenland zelfstandig onderzoek willen doen. Doel van het Fonds is het bevorderen van de carrière van individuele onderzoeksters die zich verder willen ontwikkelen binnen de wetenschap, voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW, etc.) niet openstaan of die het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren. Raadpleeg bij een aanvraag altijd de specifieke randvoorwaarden per beurs en de aanwijzingen voor aanvragen.

Bent u al bekend met onze Infomercial op YouTubeDeelnemen in ons netwerk kan tevens via onze Facebook pagina en LinkedIn community.

Er gelden een aantal algemene voorwaarden waaraan alle aanvragen bij het Fonds moeten voldoen:

  • aanvraagster is een vrouw
  • aanvraagster is verbonden/geaffilieerd aan een Nederlandse onderzoeksinstelling (NB: de Nederlandse nationaliteit is dus géén voorwaarde)
  • aanvraagster heeft een PhD (is gepromoveerd) of is inmiddels gestart met een promotietraject aan een Nederlandse onderzoeksinstelling
  • de aanvraag betreft onderzoeksactiviteiten die in het kader van een onderzoekstraject aan een Nederlandse universiteit verricht worden, bijvoorbeeld als vervolg op een promotieonderzoek
  • de aanvraag betreft een project dat in het buitenland uitgevoerd wordt
  • de aanvraag gaat over een activiteit die in het jaar begint waarin de aanvraag beoordeeld wordt
  • de aanvraagster ambieert zich in het wetenschappelijke onderzoeksveld verder te ontwikkelen
  • NB: het Fonds is uitsluitend bedoeld voor de ondersteuning van een project in/onderzoeksreis naar het buitenland in het kader van een onderzoek aan een Nederlandse universiteit, tijdens het promotieonderzoek of in de post-doctorale fase. Op verzoeken van andere vormen van financiële ondersteuning kan helaas niet gereageerd worden.

Let op:

Per jaar kan één aanvraag per persoon worden ingediend. Aanvraagsters kunnen maximaal twee keer een beurs van het Fonds ontvangen. Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden zonder opgaaf van redenen afgewezen. Over afwijzingen wordt niet nader gecommuniceerd.

U kunt een aanvraag voor de subsidieronde indienen uitsluitend tussen 1 januari en 15 februari van dit jaar, voor een onderzoeksreis in dit jaar. Buiten deze termijn is aanvragen niet mogelijk; er is slechts één beoordelingsronde per jaar. Het bestuur doet in mei uitspraak in het geval dat uw beurs gehonoreerd wordt. Over afwijzingen wordt niet nader gecommuniceerd. Uitzonderingen op deze regelgeving zijn niet mogelijk.

Aanvragen moeten op de standaardaanvraagformulieren die hier te downloaden zijn worden ingediend. De specifieke aanwijzingen voor het invullen van het aanvraagformulier, de algemene voorwaarden op deze pagina en de aanvullende voorwaarden per beurs (onder “Beurzen”) moeten zorgvuldig worden nageleefd.

Onze formulieren zijn opgesteld in het Nederlands en Engels. Vul de formulieren a.u.b. in in de desbetreffende taal.

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden, raden we u aan contact op te nemen met Eerste Secretaris dr. Joëlle Swart (via email: secretaris@cvtfonds.nl) maar lees eerst de informatie op deze website a.u.b. goed na – alle benodigde informatie is hier te vinden. De secretaris beantwoordt ongeveer eens per maand e-mail over het Fonds.

Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag (het specifieke template kunt u hier vinden: Template-eindverslag-Catharine-van-Tussenbroek-Fonds-2018-1. Dit verslag stuurt u toe aan de Eerste Secretaris en de Penningmeester, door middel van een e-mail naar secretaris@cvtfonds.nl én penningmeester@cvtfonds.nl. Dit is een voorwaarde bij de beurs, de resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button