Voor wie

voorwie_labmetHet Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds richt zich op steun aan vrouwelijke onderzoekers tijdens hun promotieonderzoek en in de postdoctorale fase die in het buitenland zelfstandig onderzoek willen doen. Doel van het Fonds is het bevorderen van de carrière van individuele onderzoeksters die zich verder willen ontwikkelen binnen de wetenschap, voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW, etc.) niet openstaan of die het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren. Raadpleeg bij een aanvraag altijd de specifieke randvoorwaarden per beurs en de aanwijzingen voor aanvragen.

Bent u al bekend met onze Infomercial op YouTubeDeelnemen in ons netwerk kan tevens via onze Facebook pagina en LinkedIn community.

Er gelden een aantal algemene voorwaarden waaraan alle aanvragen bij het Fonds moeten voldoen:

 • aanvraagster is een vrouw/identificeert zich als vrouw
 • aanvraagster is verbonden/geaffilieerd aan een Nederlandse onderzoeksinstelling (NB: de Nederlandse nationaliteit is dus géén voorwaarde)
 • aanvraagster is gestart met een promotietraject aan een Nederlandse onderzoeksinstelling (voor aanvraag A-beurs) of is gepromoveerd (voor aanvraag B-beurs)
 • de aanvraag betreft onderzoeksactiviteiten die in het kader van een onderzoekstraject aan een Nederlandse universiteit verricht worden, bijvoorbeeld het doen van veldwerk in het buitenland of een gezamenlijk onderzoeksproject met een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling. Aanvragen voor reizen voor enkel congresbezoek zijn niet ontvankelijk.
 • de aanvraag betreft een project dat in het buitenland uitgevoerd wordt
 • de aanvraag betreft een onderzoeksreis van minimaal twee weken en maximaal zes maanden
 • de aanvraag gaat over een activiteit die in het jaar begint waarin de aanvraag beoordeeld wordt (NB: de reis mag in principe dus ook starten of zelfs al afgerond zijn vóór de bekendmaking van de gehonoreerde aanvragen in mei)
 • de aanvraag gaat vergezeld van een bewijs van uitnodiging, toelating of inschrijving van de buitenlandse gastinstelling, tenzij uw reisdoel exclusief veldwerk in het buitenland betreft en u geen gastinstelling bezoekt
 • de aanvraag gaat vergezeld van twee aanbevelingsbrieven, waaronder als u nog bezig bent met uw promotietraject één van uw promotor
 • de aanvraag draagt bij aan uw ontwikkeling in uw wetenschappelijke onderzoeksveld
 • aanvraagster heeft niet eerder een beurs van het Fonds ontvangen

Voor de A-beurs geldt aanvullend:

 • aanvraagster is gestart met een promotietraject aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling en heeft haar proefschrift nog niet verdedigd.

Voor de B-beurs geldt aanvullend:

 • aanvraagster is maximaal vijf jaar geleden gepromoveerd op het moment van aanvraag. Deze termijn wordt verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. Onderzoeksters die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie. De in totaal toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal 5 jaar. Aanvraagsters die een senior positie zoals UHD of vergelijkbaar vervullen, komen niet in aanmerking.

Voor zowel A- als B-beurzen geldt dat maximaal €3000 aangevraagd kan worden.

Let op:

Aanvraagsters kunnen eenmaal een beurs van het Fonds ontvangen. Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden zonder opgaaf van redenen afgewezen. Over afwijzingen wordt niet nader gecommuniceerd.

U kunt een aanvraag voor de subsidieronde indienen uitsluitend tussen 1 januari en 15 februari van dit jaar, voor een onderzoeksreis in dit jaar. Buiten deze termijn is aanvragen niet mogelijk; er is slechts één beoordelingsronde per jaar. Het bestuur doet in mei uitspraak in het geval dat uw beurs gehonoreerd wordt. Over afwijzingen wordt niet nader gecommuniceerd. Uitzonderingen op deze regelgeving zijn niet mogelijk.

Aanvragen moeten op de standaardaanvraagformulieren die hier te downloaden zijn worden ingediend. De specifieke aanwijzingen voor het invullen van het aanvraagformulier, de algemene voorwaarden op deze pagina en de aanvullende voorwaarden per beurs (onder “Beurzen”) moeten zorgvuldig worden nageleefd.

Onze formulieren zijn opgesteld in het Nederlands en Engels. Vul de formulieren a.u.b. in in de desbetreffende taal.

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden, raden we u aan contact op te nemen met Eerste Secretaris dr. Joëlle Swart (via email: secretaris@cvtfonds.nl) maar lees eerst de informatie op deze website a.u.b. goed na – alle benodigde informatie is hier te vinden.

Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag volgens dit template. Dit verslag stuurt u toe aan de Eerste Secretaris en de Penningmeester, door middel van een e-mail naar secretaris@cvtfonds.nl én penningmeester@cvtfonds.nl. Dit is een voorwaarde bij de beurs, de resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button