Voorbereiden: B Beurs

Aanvragen voor de 2024 ronde kunnen worden ingediend tussen 1 januari 2024 en 15 februari 2024. De aanvraagformulieren voor de ronde 2024 worden in december 2023 gepubliceerd op deze website.

CvT Privacy Statement (versie dec 2018)

Aanwijzingen voor het invullen van het aanvraagformulier:

1. U kunt een aanvraag voor de 2024 subsidieronde indienen tussen 1 januari en 15 februari 2024. Uw aanvraag dient uiterlijk 15 februari 2024 geheel compleet in het bezit zijn van de Eerste Secretaris via secretaris@cvtfonds.nl. Buiten deze termijn is aanvragen niet mogelijk; er is slechts één beoordelingsronde per jaar.
2. Een aanvraag die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt zonder opgaaf van redenen afgewezen. Over afwijzingen wordt niet nader gecommuniceerd.
3. Het formulier moet volledig worden ingevuld. Als ergens onvoldoende ruimte beschikbaar is, kan een bijlage worden toegevoegd van maximaal een bladzijde A4-formaat. Toevoeging van een zelfontworpen curriculum vitae is overbodig.
4. Bij de begroting van de uitgaven en inkomsten dienen alle bedragen zo zorgvuldig mogelijk in euro’s te worden geschat en gespecificeerd.
5. Een aanvraag dient vergezeld te zijn van twee brieven van aanbeveling.
6. Een aanvraag dient ondertekend te zijn en daarna met alle bijlagen ingescand te worden, en tot één pdf-bestand te worden verwerkt.

Heeft u na het lezen van deze aanwijzingen nog vragen? Neem dan contact op met de Eerste Secretaris via secretaris@cvtfonds.nl.

Share Button