Voorwaarden A beurs

NB: Controleer a.u.b. eerst onze algemene voorwaarden voor beurzen. Hieronder vindt u aanvullende specifieke voorwaarden per beurs.

A Lange reis (voor PhD of postdoctoraal onderzoek) (specifieke voorwaarden). Maximaal aan te vragen bedrag € 5.000,-

Per 1 januari 2019 zijn de voorwaarden voor deze beurs aangepast. De A beurs ‘Lange reis’ is beschikbaar voor én PhD-studenten én onderzoekers die al gepromoveerd zijn.

  • Aanvraagsters in deze categorie zijn of gepromoveerd of bezig met een promotieonderzoek (NB: het promotieonderzoek dient gestart te zijn op het moment van aanvraag, dus niet later dan 15 februari) en ze zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit, en willen enige tijd aan een onderzoeksinstelling in het buitenland doorbrengen voor een periode van 1 tot 6 maanden. Voor een verblijf korter dan 1 maand, kunt u een B-beurs aanvragen.
  • Aanvraagsters zijn maximaal 5 jaar geleden gepromoveerd. Deze maximumtermijn wordt verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De in totaal toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal 5 jaar. Onderzoeksters die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie.
  • Om het aanvraagformulier te kunnen invullen, dient u nagedacht te hebben over een duidelijk plan voor het voorgenomen onderzoek. Daarin moet ook duidelijk zijn aangegeven hoe dit aansluit op het promotieonderzoek; en het moet eveneens een motivering bevatten waarom dit buitenlandse verblijf voor de aanvraagster van belang is. Ook dient u te reflecteren op hoe u ambieert om u in het wetenschappelijke traject verder te ontwikkelen.
  • De aanvragen dienen vergezeld te gaan van:
    a) een bewijs van uitnodiging, toelating of inschrijving van de buitenlandse instelling;
    b) twee aanbevelingsbrieven (waaronder voor promovendi een brief van de promotor).
  • Volg verder de instructie ‘Aanvraagformulieren’ op, te vinden onder https://www.cvtfonds.nl/aanvraagformulieren/.

Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag (het specifieke template kunt u hier vinden: Template-eindverslag-Catharine-van-Tussenbroek-Fonds-2018-1. Dit verslag stuurt u toe aan de Eerste Secretaris en de Penningmeester, door middel van een e-mail naar secretaris@cvtfonds.nl én penningmeester@cvtfonds.nl. Dit is een voorwaarde bij de beurs, de resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button