Oriënteren: Voorwaarden A beurs

Per 1 januari 2021 zijn de voorwaarden voor de A beurs aangepast. De A beurs is alléén beschikbaar voor promovendi.

Voorwaarden:

 • aanvraagster is een vrouw
 • aanvraagster is verbonden/geaffilieerd aan een Nederlandse onderzoeksinstelling
 • aanvraagster is gestart met een promotietraject aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling en heeft haar proefschrift nog niet verdedigd.
 • de aanvraag betreft onderzoeksactiviteiten die in het kader van een onderzoekstraject aan een Nederlandse universiteit verricht worden, bijvoorbeeld het doen van veldwerk in het buitenland of een gezamenlijk onderzoeksproject met een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling. Aanvragen voor reizen voor enkel congresbezoek zijn niet ontvankelijk.
 • de aanvraag betreft een project dat in het buitenland uitgevoerd wordt
 • de aanvraag betreft een onderzoeksreis van minimaal twee weken en maximaal zes maanden
 • de aanvraag gaat over een activiteit die in het jaar begint waarin de aanvraag beoordeeld wordt
 • de aanvraag gaat vergezeld van een bewijs van uitnodiging, toelating of inschrijving van de buitenlandse gastinstelling, tenzij uw reisdoel exclusief veldwerk in het buitenland betreft en u geen gastinstelling bezoekt
 • de aanvraag gaat vergezeld van twee aanbevelingsbrieven, waaronder één van uw promotor
 • de aanvraag draagt bij aan uw ontwikkeling in uw wetenschappelijke onderzoeksveld
 • aanvraagster heeft niet eerder een beurs van het Fonds ontvangen

Het maximale aan te vragen bedrag voor deze beurs is €3000,-.

Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag volgens dit template. Dit verslag stuurt u toe aan de Eerste Secretaris en de Penningmeester, door middel van een e-mail naar secretaris@cvtfonds.nl én penningmeester@cvtfonds.nl. Dit is een voorwaarde bij de beurs. De resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button