Archeozoölogiebeurs

De Prof. Clason beurs is ingesteld ter stimulering van de wetenschappelijke carrières van vrouwelijke onderzoekers werkzaam binnen de archeozoölogie. De naamgeefster en schenkster was als hoogleraar archeozoölogie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Anneke Clason deed regelmatig onderzoek in het buitenland en ontwikkelde zich internationaal tot één van de voornaamste voorvechters van de archeozoölogie. Zij zette zich steevast in voor de verbetering van carrièremogelijkheden voor vrouwen in de wetenschap en streed met name fel tegen het zogenaamde glazen plafond.

Zowel promovendi als maximaal vijf jaar geleden gepromoveerde onderzoekers kunnen deze beurs aanvragen. Op deze beurs zijn verder de algemene criteria van kracht, met één uitzondering. Alleen in het geval van de Prof. Clason Archeozoölogiebeurs kunnen Research Master studenten Archezoölogie ook een beroep doen op deze beurs.

Beurzen voor onderzoeksreizen voor 2021 kunnen aangevraagd worden tot uiterlijk 15 februari 2021, volgens de procedure op deze pagina. Kies indien u nog niet gepromoveerd bent formulier A. Gepromoveerde aanvraagsters kiezen voor formulier B.

Share Button