Archeozoölogiebeurs

De Prof. Clason beurs is ingesteld ter stimulering van de wetenschappelijke carrières van vrouwelijke onderzoekers werkzaam binnen de archeozoölogie. De naamgeefster en schenkster was als hoogleraar archeozoölogie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Anneke Clason deed regelmatig onderzoek in het buitenland en ontwikkelde zich internationaal tot één van de voornaamste voorvechters van de archeozoölogie. Zij zette zich steevast in voor de verbetering van carrièremogelijkheden voor vrouwen in de wetenschap en streed met name fel tegen het zogenaamde glazen plafond. Op deze beurs zijn de criteria voor de B-beurzen van kracht.

NB: alleen in het geval van de Prof. Clason Archeozoölogiebeurs kunnen Research Master studenten Archezoölogie ook een beroep doen op deze beurs. Ook in dit geval gelden verder gewoon onze algemene voorwaarden voor een beurs evenals de specifieke voorwaarden van de B-beurzen.

Share Button