Voorwaarden B beurs

NB: Controleer a.u.b. eerst onze algemene voorwaarden voor beurzen. Hieronder vindt u aanvullende specifieke voorwaarden per beurs.

B Beurs voor korte reizen (specifieke voorwaarden). Maximaal aan te vragen bedrag € 1.250,-

Per 1 januari 2019 zijn de voorwaarden voor deze beurs aangepast. De B-beurs ‘Korte reis’ is beschikbaar voor én PhD-studenten én onderzoekers die al gepromoveerd zijn.

  • Aanvraagsters in deze categorie zijn gepromoveerd of zijn bezig met een promotietraject aan een Nederlandse onderzoeksinstelling, zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit, en willen een korte tijd (enkele dagen of weken, NB: maximaal 1 maand) naar in het buitenland gaan om bijvoorbeeld deel te nemen aan een congres/seminar, Summerschool of om een archief, bibliotheek of wetenschappelijke instelling te bezoeken. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Als u een congres bezoekt, dient u een paper of poster te presenteren. Voor een verblijf langer dan 1 maand, kunt u de voorwaarden van de A-beurs nazien.
  • Aanvraagsters zijn maximaal 5 jaar geleden gepromoveerd. Deze maximumtermijn wordt verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De in totaal toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal 5 jaar. Onderzoeksters die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie.
  • Om het aanvraagformulier te kunnen invullen, dient u nagedacht te hebben over: a) een overzicht van de voorgenomen activiteiten en/of korte samenvatting van de voordracht of poster die gepresenteerd zal worden; b) een motivering van de inpassing van dit programma in uw overige wetenschappelijke activiteiten.
  • De aanvragen dienen vergezeld te gaan van: a) een bewijs van uitnodiging, toelating of inschrijving van de buitenlandse gastinstelling; b) één aanbevelingsbrief, waaronder als u nog bezig bent met uw promotietraject één van uw promotor.
  • Volg verder de instructie ‘Aanvraagformulieren’ op, te vinden onder https://www.cvtfonds.nl/aanvraagformulieren/.

Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag (het specifieke template kunt u hier vinden: Template-eindverslag-Catharine-van-Tussenbroek-Fonds-2018-1. Dit verslag stuurt u toe aan de Eerste Secretaris en de Penningmeester, door middel van een e-mail naar secretaris@cvtfonds.nl épenningmeester@cvtfonds.nl. Dit is een voorwaarde bij de beurs, de resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button