Voorwaarden B beurs

NB: Controleer a.u.b. eerst onze algemene voorwaarden voor beurzen. Hieronder vindt u aanvullende specifieke voorwaarden per beurs.

B Beurs voor gepromoveerde onderzoekers tot maximaal vijf jaar na promotie. Maximaal aan te vragen bedrag € 3.000,-

Per 1 januari 2021 zijn de voorwaarden voor deze beurs aangepast. De B-beurs is alléén beschikbaar voor onderzoekers die al gepromoveerd zijn.

Voorwaarden:

 • aanvraagster is een vrouw/identificeert zich als vrouw
 • aanvraagster is verbonden/geaffilieerd aan een Nederlandse onderzoeksinstelling (NB: de Nederlandse nationaliteit is dus géén voorwaarde)
 • Aanvraagsters zijn maximaal 5 jaar geleden gepromoveerd. Deze maximumtermijn wordt verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De in totaal toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal 5 jaar. Onderzoeksters die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie.
 • de aanvraag betreft onderzoeksactiviteiten die in het kader van een onderzoekstraject aan een Nederlandse universiteit verricht worden, bijvoorbeeld het doen van veldwerk in het buitenland of een gezamenlijk onderzoeksproject met een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling. Aanvragen voor reizen voor enkel congresbezoek zijn niet ontvankelijk.
 • de aanvraag betreft een project dat in het buitenland uitgevoerd wordt
 • de aanvraag betreft een onderzoeksreis van minimaal twee weken en maximaal zes maanden
 • de aanvraag gaat over een activiteit die in het jaar begint waarin de aanvraag beoordeeld wordt
 • de aanvraag gaat vergezeld van een bewijs van uitnodiging, toelating of inschrijving van de buitenlandse gastinstelling, tenzij uw reisdoel exclusief veldwerk in het buitenland betreft en u geen gastinstelling bezoekt
 • de aanvraag gaat vergezeld van twee aanbevelingsbrieven
 • de aanvraag draagt bij aan uw ontwikkeling in uw wetenschappelijke onderzoeksveld
 • aanvraagster heeft niet eerder een beurs van het Fonds ontvangen
 • Volg verder de instructie ‘Aanvraagformulieren’ op, te vinden onder https://www.cvtfonds.nl/aanvraagformulieren/.

Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag volgens dit template. Dit verslag stuurt u toe aan de Eerste Secretaris en de Penningmeester, door middel van een e-mail naar secretaris@cvtfonds.nl épenningmeester@cvtfonds.nl. Dit is een voorwaarde bij de beurs, de resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button