Voorwaarden B beurs

NB: Controleer a.u.b. eerst onze algemene voorwaarden voor beurzen. Hieronder vindt u aanvullende specifieke voorwaarden per beurs.

B Beurs voor korte reizen (specifieke voorwaarden). Maximaal aan te vragen bedrag € 1.250,-

Per 1 januari 2019 worden de voorwaarden voor de beurs aangepast. De B beurs ‘Korte reis’ is beschikbaar voor PhD-studenten en onderzoekers die al gepromoveerd zijn.

    1. Aanvraagsters in deze categorie zijn gepromoveerd of zijn bezig met een promotietraject aan een Nederlandse onderzoeksinstelling, zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit, en willen een korte tijd (enkele dagen of weken, NB: maximaal 1 maand) naar in het buitenland gaan om bijvoorbeeld deel te nemen aan een congres/seminar, Summerschool of om een archief, bibliotheek of wetenschappelijke instelling te bezoeken. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Als u een congres bezoekt, dient u een paper of poster te presenteren. Voor een verblijf langer dan 1 maand, kunt u de voorwaarden van de A-beurs nazien.
    1. Aanvraagsters zijn maximaal 5 jaar geleden gepromoveerd. Deze maximumtermijn wordt verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De in totaal toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal 5 jaar. Onderzoeksters die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie.
    1. Om het aanvraagformulier te kunnen invullen, dient u nagedacht te hebben over: a) een overzicht van de voorgenomen activiteiten en/of korte samenvatting van de voordracht of poster die gepresenteerd zal worden; b) een motivering van de inpassing van dit programma in uw overige wetenschappelijke activiteiten.
  1. De aanvragen dienen vergezeld te gaan van: a) een bewijs van uitnodiging, toelating of inschrijving van de buitenlandse gastinstelling; b) één aanbevelingsbrief, waaronder als u nog bezig bent met uw promotietraject één van uw promotor.

Bij ontvangst van een beurs levert u na uw reisperiode een reflectie in, in de vorm van een eindverslag (het specifieke template kunt u hier vinden: Template-eindverslag-Catharine-van-Tussenbroek-Fonds-2018-1. Dit verslag stuurt u toe aan de eerste secretaris, dr. Berber Hagedoorn én de penningmeester, mevr. Marijke Kuijpers, door middel van een e-mail naar cvtfonds@gmail.com én penningmeester@cvtfonds.nl. Dit is een voorwaarde bij de beurs, de resterende 10% van het totaalbedrag van de beurs is pas ontvankelijk na de ontvangst en goedkeuring van dit eindverslag.

Share Button