Voorbeelden van gefinancierde onderzoeksreizen

Al bijna honderd jaar ondersteunt het Dr. Catharine van Tussenbroekfonds de carrière van vrouwelijk wetenschappelijk talent door het verstrekken van beurzen voor buitenlandse onderzoeksreizen. Hoewel vrouwen steeds vaker doorstromen in hogere wetenschappelijke functies, laten cijfers van het Rathenau Instituut (2021) zien dat nog altijd slechts 27% van de Nederlandse hoogleraren en maar 32% van de universitair hoofddocenten uit vrouwen bestaat. Internationale ervaring is vaak een absolute voorwaarde voor jonge vrouwen die een wetenschappelijke carrière ambiëren.

Jaarlijks verstrekt het Fonds daarom beurzen aan veelbelovende onderzoeksters voor het bezoeken van een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling, bijvoorbeeld voor het opzetten van gezamenlijke onderzoeksprojecten, congresbezoek of dataverzameling. Enkele voorbeelden van laureaten van afgelopen jaren:

  • Merel van der Thiel (UM) vertrok met behulp van het Fonds drie maanden naar Boston voor onderzoek naar het effect van bepaalde aanstuwende krachten van het afvalverwerkingssysteem (klaringssysteem) in de hersenen, wat toepassingen kan hebben in ziektes zoals de ziekte van Alzheimer. De expertise van de onderzoekers in Boston rond slaap heeft hier geleid tot aanknopingspunten voor gezamenlijk vervolgonderzoek. Merel: “Aangezien het klaringssysteem het meest actief is tijdens slaap, kan dit tot interessante bevindingen leiden.”
  • Sarah Solomon (UvA) verrichtte met haar beurs veldwerk in Curaçao naar de ecologische gevolgen van klimaatverandering voor koraalriffen. Door twee belangrijke koraalsoorten te verplaatsen naar een baai waar koralen van nature al blootgesteld worden aan een verhoogde zeewatertemperatuur en water met een hoge zuurgraad, onderzocht zij hoe koraal zich kan aanpassen aan toekomstige zeewateromstandigheden. Sarah: “Zulke ontdekkingen kunnen helpen om meer geïnformeerde beslissingen te nemen rond het behoud en de bescherming van deze soorten.”
  • Anne de Hond (LUMC) deed met steun van het Fonds een half jaar onderzoek aan Stanford University, waar zij met onderzoekers van over heel de wereld samenwerkte aan het ontwikkelen van een algoritme dat de kans op depressie voorspelt bij kankerpatiënten aan het begin van hun behandeltraject. Zo kan depressie, bijvoorbeeld patiënten die chemotherapie moeten ondergaan, tijdiger gesignaleerd en behandeld worden.
  • Irina Fehr (UvT) reisde af naar de buitengrenzen van de Europese Unie in Kroatië om te onderzoeken hoe het strafrecht wordt ingezet voor het beheersen van migratiestromen. Zij deed observaties bij een vrijwilligersorganisaties werkzaam aan de grens en interviewde juristen, medewerkers van NGOs en politici. Irina: “It was an incredible and unique learning experience – not only on a professional, but also a personal level – that I will be able to draw on also in my future career.”
  • Lieke Prins (UvA) ging met de beurs naar Colombia voor dataverzameling voor een etnografische studie naar de sociale dynamieken binnen de streetartcultuur in Medellín. Ze nam interviews af, deed observaties en verzamelde audiovisueel materiaal voor haar proefschrift, werkte als gastonderzoeker aan de Universidad de Antioquia, en presenteerde haar bevindingen op twee congressen om haar netwerk en zichtbaarheid als onderzoeker te vergroten.

Het Dr. Catharine van Tussenbroekfonds kent beurzen toe voor buitenlandse onderzoeksreizen aan vrouwelijke beginnende onderzoekers tot maximaal vijf jaar na promotie (zie de criteria per beurs voor uitzonderingen), ongeacht wetenschappelijke discipline.

Share Button