Doneren

Wilt u vrouwen aanmoedigen om werk van hun wetenschap te maken en hun leven te verrijken door over de grens te kijken? Met een gift maakt u ons beurzenprogramma mogelijk. U kunt eenmalig doneren, u kunt zich voor langere tijd verbinden door periodiek schenken en u kunt nalaten aan de Stichting Fonds Dr. Catherine van Tussenbroek.

De Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden volledig of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn, zie www.anbi.nl.

Eenmalig schenken
U maakt uw donatie over op rekeningnummer NL07 INGB 0000 0235 62 ten name van Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek onder vermelding van donatie.

Periodiek schenken
Bij een periodieke schenking betaalt de fiscus tot 46% mee aan uw donatie. Door een wetswijziging per 1 januari 2014 hoeft u voor een periodieke schenking geen notariële akte meer te laten opmaken. Zonder dat het u méér kost, kunt u ons langdurig en structureel met een hogere bijdrage steunen.

Voor een jaarlijks bedrag vanaf € 50 kunt u gebruik maken van de nieuwe regeling. U wordt dan voor minimaal 5 jaar donateur van Catharine van Tussenbroek. Om uw schenking te regelen, vult u dit formulier in. Wij verzoeken u om het formulier in tweevoud te printen. Eén formulier is voor uw administratie, de ander kunt u na ondertekening aan ons opsturen:

Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek

p/a Rijksuniversiteit Groningen

t.a.v. dr. J.A.C. (Joëlle) Swart

Oude Kijk in ’t Jatstraat 26

9712 EK Groningen

LET OP!
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet, in dit geval Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Als u over periodiek schenken vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester Denise Land, via penningmeester@cvtfonds.nl of telefonisch 06-27540440.

Legaat of erfstelling
Nadenken over wat er na uw overlijden met uw bezittingen en vermogen gebeurt is misschien niet altijd leuk, maar wel slim. Als u geen testament heeft, dan bepaalt de wet hoe uw nalatenschap verdeeld wordt over uw familie. De meeste mensen kiezen ervoor zelf een testament op te stellen zodat ze zeker weten dat de nalatenschap gaat naar door hen gekozen familie, vrienden en goede doelen.

Als u nalaat aan Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek draagt u bij aan de toekomst van de wetenschapsbeoefening door vrouwen.

Met een legaat kunt u een specifiek bedrag nalaten of een bepaald goed, zoals een schilderij, boekencollectie, aandelenportefeuille of een pand. Wanneer u een bepaald percentage van uw nalatenschap voor Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek wilt bestemmen, dan kunt u gebruikmaken van een erfstelling.
Als u over testament, erfstelling, legaat en schenkingsrecht vragen hebt, dan leest u hier op de website www.notaris.nl meer over. Wilt u vrijblijvend praten over de mogelijkheid om iets na te laten voor promotieonderzoek door vrouwen? Neem dan contact op met de penningmeester Denise Land, via penningmeester@cvtfonds.nl of telefonisch 06-27540440. We nemen graag de tijd om de mogelijkheden met u te bespreken en met u mee te denken.

Share Button