Het Fonds

home_Brookhaven-National-Laboratory

In 1926 werd het Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds opgericht als eerbetoon aan de naamgeefster, een arts en feministe van het eerste uur. De initiatiefnemers wilden met het fonds de wetenschappelijke ontplooiing van vrouwen bevorderen. Veelal werd steun geboden in de vorm van een reisbeurs voor onderzoek in het buitenland. De eerste reisbeurs werd in 1928 uitgekeerd aan de biologe Ella Koperberg. Ze ontving een bedrag van honderd gulden om in Parijs een vergelijkend onderzoek te doen naar fossielen uit Timor. Vandaag de dag is de acceptatie van vrouwen als wetenschappers toegenomen, maar cijfers laten zien dat de extra ondersteuning voor vrouwelijk talent nog steeds nodig is. Buitenlandervaring is zelfs vaak een absolute voorwaarde voor jonge vrouwen die een wetenschappelijke carrière ambiëren.

Op deze website staat informatie over ons beurzenprogramma en hoe u ons fonds kunt ondersteunen zodat nog meer vrouwen hun werk in de wetenschap en leven kunnen verrijken met onderzoek in het buitenland. Ons Fonds richt zich specifiek en uitsluitend op vrouwelijke wetenschappers aan Nederlandse universiteiten die aan het promoveren zijn of minder dan 5 jaar geleden gepromoveerd zijn (voor specificaties en uitzonderingen, zie de aanvraagcriteria). Voor enkele recente voorbeelden van eerder toegekende beurzen, zie deze pagina.

Social Media

Deelnemen in ons netwerk kan via onze Facebook pagina en LinkedIn community.

Share Button