Farmaciebeurs

Deze beurs wordt mogelijk gemaakt door een legaat van mevr. Speleers, voormalig apotheker te Beek (L). De beurs is ter stimulering van de carrières van vrouwelijke wetenschappers in de farmacie. Zowel promovendi als maximaal vijf jaar geleden gepromoveerde onderzoekers kunnen deze beurs aanvragen.

Voor deze beurs gelden de volgende voorwaarden:

 • aanvraagster is een vrouw
 • aanvraagster is verbonden/geaffilieerd aan een Nederlandse onderzoeksinstelling
 • aanvraagster is gestart met een promotietraject aan een Nederlandse onderzoeksinstelling of is gepromoveerd
 • de aanvraag betreft onderzoeksactiviteiten die in het kader van een onderzoekstraject aan een Nederlandse universiteit verricht worden, bijvoorbeeld het doen van veldwerk in het buitenland of een gezamenlijk onderzoeksproject met een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling. Aanvragen voor reizen voor enkel congresbezoek zijn niet ontvankelijk.
 • de aanvraag betreft een project dat in het buitenland uitgevoerd wordt
 • de aanvraag betreft een onderzoeksreis van minimaal twee weken en maximaal zes maanden
 • de aanvraag gaat over een activiteit die in het jaar begint waarin de aanvraag beoordeeld wordt (NB: de reis mag in principe dus ook starten of zelfs al afgerond zijn vóór de bekendmaking van de gehonoreerde aanvragen in mei)
 • de aanvraag gaat vergezeld van een bewijs van uitnodiging, toelating of inschrijving van de buitenlandse gastinstelling, tenzij uw reisdoel exclusief veldwerk in het buitenland betreft en u geen gastinstelling bezoekt
 • de aanvraag gaat vergezeld van twee aanbevelingsbrieven, waaronder als u nog bezig bent met uw promotietraject één van uw promotor
 • de aanvraag draagt bij aan uw ontwikkeling in uw wetenschappelijke onderzoeksveld
 • aanvraagster heeft niet eerder een beurs van het Fonds ontvangen
 • aanvraagster is gestart met een promotietraject aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling, óf aanvraagster is maximaal vijf jaar geleden gepromoveerd op het moment van de aanvraag. Deze termijn wordt verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. Onderzoeksters die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie. De in totaal toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal 5 jaar.
 • Aanvraagsters die een senior positie zoals UHD of vergelijkbaar vervullen, komen niet in aanmerking.

Het maximale aan te vragen bedrag is €3000,-.

Beurzen voor onderzoeksreizen voor 2023 kunnen aangevraagd worden tot uiterlijk 15 februari 2023 door een ingevuld aanvraagformulier te mailen naar secretaris@cvtfonds.nl. Kies indien u nog niet gepromoveerd bent formulier A. Gepromoveerde aanvraagsters kiezen voor formulier B.

Share Button