Informatie

lab-researcherAanvraagprocedure
U kunt een aanvraag voor de 2020 subsidieronde indienen tussen 1 januari en 15 februari 2020, voor een onderzoeksreis in het jaar 2020. Buiten deze termijn is aanvragen niet mogelijk; er is slechts één beoordelingsronde per jaar. Het bestuur doet in mei uitspraak wanneer uw beurs ontvankelijk is. Uitzonderingen op deze regelgeving zijn niet mogelijk.

Aanvragen moeten op de standaardaanvraagformulieren die hier te downloaden zijn worden ingediend. De specifieke aanwijzingen voor het invullen van het aanvraagformulier, de algemene voorwaarden (zie Voor wie?) en de aanvullende voorwaarden per beurs (onder “Beurzen”) moeten zorgvuldig worden nageleefd.

Over de uitslag van de beoordelingsprocedure wordt niet nader gecommuniceerd.

Share Button